Trigion in ziekenhuizen

Zorg dragen voor bezoekers

Ziekenhuizen verwerken soms grote stromen van mensen. Deze bezoekers zijn vaak emotioneel en hebben gespecialiseerde opvang nodig. Onze apart opgeleide Hospitality agenten verwelkomen je gasten en wijzen hen vriendelijk de weg. Dankzij hen garandeert Trigion dat ook in ziekenhuizen iedereen alle geldende coronaregels respecteert en uitgestippelde looproutes volgt. Bovendien controleren zij elke bezoeker en verzekeren zij een veilige maar aangename receptie.

Beter voorkomen dan genezen

Onze agenten helpen een noodsituatie te voorkomen. Het is verboden te roken binnen de ziekenhuisgebouwen. Aan de verschillende ingangen bevinden zich asbakken waarin de sigarettenpeuken moeten gedoofd worden. Onze agenten zien toe op het respecteren van het rookverbod door alle personeelsleden en bezoekers. Zo maken onze agenten de mensen vriendelijk maar kordaat attent op het feit dat roken verboden is en verzoeken ze de sigaret te doven.

Zorgeloos zorg dragen?