Onze pijlers

Als familiebedrijf met een geschiedenis die teruggaat tot de jaren zestig staat Facilicom midden in de samenleving. We vinden maatschappelijk verantwoord ondernemen dan ook vanzelfsprekend, en leveren steeds een bijdrage aan oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Corporate Social Responsibility (CSR) zit in het DNA van Facilicom. Als dienstverlenende onderneming zien we het als onze verantwoordelijkheid om een positieve impact te creëren. Onze missie om samen te werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen is het startpunt van ons CSR-beleid.

Zo draait ons CSR-beleid rond drie strategische pijlers:

  • Zorg dragen voor onze medewerkers
  • Bijdragen aan een inclusieve maatschappij
  • Onze impact op het klimaat verkleinen

De Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties geven richting aan de CSR-activiteiten van onze organisatie, merken en medewerkers.

1. Zorg dragen voor onze medewerkers

Of het nu gaat over gasten verwelkomen, schoonmaken, lekkere lunch serveren of ondersteuning bieden aan verschillende diensten - onze professionals zijn van vele markten thuis. Een job goed doen vraagt tijd, motivatie en inzet: iets dat onze collega’s met een glimlach doen, maar op verschillende aspecten ook soms zwaar kan zijn. Facilicom geeft om haar mensen, en net daarom is een ergonomische werkomgeving bv. een continu aandachtspunt.

werkgeluk

We zetten werkgeluk voorop en motiveren onze medewerkers om gezond en efficiënt te werken. Die rode draad trekken we ook graag door naar onze klanten. Elke divisie heeft haar eigen focus en specifieke werkpunten. Daarom steken we regelmatig de koppen bij elkaar om te kijken of we eventueel extra opleidingen kunnen voorzien per divisie. Denk hierbij dan maar aan recyclage trainingen voor onze schoonmaakmedewerkers of Guestology 2.0 opleidingen voor onze hospitality hosts.

2. Bijdragen aan een inclusieve maatschappij

Ons doel is om een werkplek te creëren die motiveert en inspireert. Een omgeving waar iedereen zich thuis kan voelen. Met 108 verschillende nationaliteiten in dienst, is het dus vanzelfsprekend dat we dagelijks werken aan projecten en initiatieven rond diversiteit en inclusiviteit.

Onze focus op gelijkwaardigheid en wederzijds respect uit zich op verschillende manieren. Een van de voorbeelden hiervan is ons structureel beleid om racisme, genderongelijkheid en pesten effectief tegen te gaan. Niet alleen bij ons op de werkvloer, maar ook bij onze klanten. Zo dragen we ons steentje bij aan een inclusieve maatschappij, waar respect en waardering de gewoonste zaak van de wereld wordt.

Facilicom lanceert Buitengewoon

Wij geloven dat de juiste werkplek iemand écht kan laten bloeien. Daarom hebben we in 2019 onze eerste editie van Buitengewoon gelanceerd. Het doel? Mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt helpen in de zoektocht naar een job waar ze gelukkig in kunnen zijn.

3. Onze impact op het klimaat verkleinen

Een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk achterlaten: daar gaan we voor. Daarom werken we continu aan het verduurzamen van onze bedrijfsprocessen, kantoren en vervoermiddelen. Ons doel is om in 2030 zowel onze gebouwen als ons wagenpark volledig CO2-neutraal te maken - een ambitie waar we dagelijks aan werken, met oog op zowel mens als natuur. Daarnaast zetten we ons in voor een circulaire bedrijfsvoering, en ondersteunen we onze klanten met hun energiemanagement.

duurzame elektrische wagen opladen

Koploper

Facilicom is al jarenlang een koploper in zonnepanelen, elektrische voertuigen, energiezuinig gebouwbeheer en milieuvriendelijke schoonmaak. We werken graag samen met experts uit verschillende industrieën, om zo de meest efficiënte en impactvolle samenwerking te bereiken.
 

meeting

Duurzame inkoopcode

Wij kiezen onze partners op basis van mindset en aanpak. Daarom hebben we onze Duurzame Inkoopcode opgesteld: een samenvatting van wat we van onze leveranciers verwachten op gebied van duurzaamheid en circulariteit.

duurzaamheid

Specialist in energiemanagement

Facilicom Solutions kiest altijd voor producten en diensten die bijdragen aan energiebesparing en CO2-reductie. Ons in-house ontwikkeld stappenplan wordt dan ook door veel organisaties en partners als handleiding gebruikt om zelf CO2-neutraal te worden.

Meer weten of op zoek naar inspiratie om zelf verder aan de slag te gaan?